top of page

Fagprogram

Godkjente timer: 

Allmennmedisin: 23 (emnekurs)

Barnesykdommer: 23 (valgfrie kurs)

Fysikalsk medisin og rehabilitering: 23 (valgfrie kurs)

Indremedisin: 16 (valgfrie kurs)

Ortopedisk kirurgi: 23 (valgfrie kurs)

 

bottom of page