top of page

Forelesere

Listen fylles på fortløpende...

 

Kongresskunstner: Ståle Gergardsen

Ståle Gerhardsen (b. 1980) is a self thought artist from Trondheim and we are very happy that he said yes to be our congress artist. His work extends from murals to sculptures, paintings, illustrations, jewelry, clothing, installations, prints and books. His work can even be seen around this congress hotel. Take a look at his homepage for more info about him and his art work: staalegerhardsen.com

GerhardsenKarlsen_Ståle_LadeSkole-6+(1).jpg

Signe Sørensen Torekov

Singe Sørensen Torekov is Professor of Clinical Translational Metabolism and leads the Clinical Translational Metabolism Group at the Department of Biomedical Sciences at the University of Copenhagen, Denmark. Together with her group, her research goal is to create evidence of how to obtain healthy weight throughout life.

Signe Sørensen Torekov.png

Madison Taylor

Madison Taylor is a PhD candidate the Artic University of Norway (UiT) working on the Female Endurance Athlete (FENDURA) Project. She is born in Canada and has been living in Norway for the past 5 years, completing her masters in Exercise Physiology at the NTNU. She specializes in the effects of the menstrual cycle on endurance performance and recovery.

MT headshot copy.jpg

Morten Høgh

After qualifying as physiotherapist (1999), Morten was granted the title of specialist physiotherapist in musculoskeletal physiotherapy (2005) and sports physiotherapy (2006). From 2010-12 he joined the multidisciplinary MSc Pain: Science & Society at King's College London (UK). From 2015-19 Morten did his PhD in Medicine/pain at Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP), Aalborg University, where he is now associate professor. He has published more than 20 peer-reviewed papers, including the #PainScienceInPractice series in JOSPT, covering basic neuroscience principles that underlie the concept of “pain neuroscience”.

Dr Hoegh focuses on improving education for healthcare professionals in pain-related topics. He has served in several national committees including the Danish Medicine and Health Authorities and the Danish Council of Ethics. And he is currently chair of the European Pain Federation’s (EFIC) Academy and has been involved in the development of the EFIC Diploma in Pain Physiotherapy and underlying curriculum, as well as the curricula in nursing and psychology. Dr Hoegh hosted EFIC TV at the European Pain Congress (2019, 2022, 2023) and has co-authored a pop-science book on the lived experience of pain (2021) and a textbook on pain (2015), and written 10+ book chapters on pain and pain-related topics.

Photo: Isabelle Pateer.

Morten Hoegh bilde.png

Dorthe Stensvold

Dorthe Stensvold er professor innenfor tema treningsmedisin ved NTNU, med spesielt fokus på aldring og helse. Hun er prosjektleder for Generasjon 100 studien som er et pågående forskningsprosjekt som undersøker betydningen av trening for en sunn og aktiv aldring. Hennes forskningsområde er treningsfysiologi med en spesiell interesse for fysiologiske tilpasninger til utholdenhetstrening.

Dorthe Stensvold.jpeg

Kari Løvendahl Mogstad

Kari Løvendahl Mogstad er lege og spesialist i allmennmedisin, og idrettslege NIMF. Hun har i mange år vært universitetslektor ved institutt for Samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU.

Hun er forfatter og foredragsholder, og har skrevet bøkene Kroppsklemma (2017) og Vår vei ut (2022). Kari er særlig opptatt av kvinnehelse og barn og unges fysiske og psykiske helse og oppvekst.

Kari-2.jpg

Thor Gotaas

Thor Gotaas, født i 1965, er folkeminnegransker av utdannelse og forfatter av yrke.

Han har skrevet 45 kulturhistoriske bøker om ulike emner – 

taternes historie, utvandrerhistorie, skihistorie, løpingens verdenshistorie, om norske utedoer, 

for å nevne noe.

Han holder mange foredrag og 

er også ofte gjest i podcaster om mange forskjellige emner.

Foto: Ole Magnus Kinapel

Thor_0990.jpg

Ken Fredin

Ken Fredin er manuellterapeut og fysioterapeut, og jobber med kommunal driftsavtale ved Bjørvika Fysioterapi og Kiropraktor i Oslo. Siden han ble utdannet fysioterapeut i 2018 har han jobbet som privatpraktiserende fysioterapeut i Oslo, og har i løpet av denne tiden utviklet en særlig interesse for overbelastningsskader i underekstremitetene. Han har publisert flere fagkronikker rundt temaet i norske fysioterapitidsskrifter og på sitt egenutviklede nettsted, mtss.no, og har skrevet masteroppgave om histologiske og bildediagnostiske funn ved medialt tibialt stressyndrom.

Ken Fredin 8.jpeg

Tord Moen

Tord Moen er spesialist i manuellterapi og idrettsfysioterapi MNFF. Master i musculoskeletal physiotherapy fra University of Queensland i 2010, Idrett mellomfag fra Høgskolen i Alta 2001, og fysioterapi fra Universitetet i Tromsø i 2005. Tord har erfaring fra alpinlandslagene til Norge og Canada. Tord er en av gründerne av Klinikk24 og Movon, tidligere nestleder i faggruppen for idrettsfysioterapi & aktivitetsmedisin. Tord jobber til daglig med driftstilskudd på Movon i Sandnes.

image0.jpeg

Tor Inge Andersen

Tor Inge Andersen er manuellterapeut og daglig leder ved Trondheim fysikalske institutt. I tillegg arbeider han ved Smertesenteret, St Olavs Hospital og Nasjonal kompetansesenter for smerte og sammensatt symptomlidelse. Har siden 2000 vært  veileder i mastergradsstudiet i Manuellterapi ved UiB. 

Andersen har lang erfaring fra idretten, og har arbeidet tett med landslagene innenfor hopp, kombinert og langrenn.

20230611_200445 (1).jpg

Jonathan Berg

Jonathan Berg er postdoktor ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU med Doktorgrad i Medisin og Helsevitenskap fra NTNU 2021.  Han jobber med forskning på hvordan trening kan være forebyggende og behandlende medisin, med spesielt fokus på aldring og helse. Han er nå prosjektleder for ReFit-studien, en randomisert, kontrollert studie som undersøker helseeffekter av veiledet styrketrening for personer over 80 år med sarkopeni.

IMG_9814.jpg

Ola By Rise

Ola By Rise (62). Direktør for kultur og idrett i Trondheim kommune. Tidligere trener og spiller for Rosenborg og det norske a-landslaget i fotball. Erfaring som avisjournalist og redaksjonssjef i NRKs nyhetsmagasin Her og Nå. Sitter i det regjeringsoppnevnte Mannsutvalget.

image001.jpg

Lasse Haugerud

Lasse gikk fysioterapiutdanningen i Trondheim og var ferdig utdannet 2000.

Har jobbet i Trondheim innenfor privat praksis siden 2001. Har kompetanse innenfor ortopedi, idrettsmedisin og aktivitetsmedisin. Bred erfaring innenfor allmenn fysioterapi, muskel/skjelettplager samt barn/unge.

Lasse kan skilte med flere verv; 10 år som medisinsk ansvarlig for TIK (Trondheim Ishockey Klubb), A-lag. Styremedlem Faggruppen for idrettsmedisin, 4 år (nå FIFA).
Styremedlem ved Idrettsmedisinsk høstkongress Trondheim. Tidligere leder for Trøndelag Idrettsmedisinske forening. Bidratt i forskningsarbeid/publikasjoner på skulder og kne.

rkfysiofredriklasse-e1616331956273.jpg

Georg Mørtvedt Rugelbak

Jeg heter Georg Mørtvedt Rugelbak og er en 28 år gammel fysioterapeut som jobber ved Rosenborgklinikken Fysioterapi i Trondheim. Jeg har siden 2020 jobbet klinisk som privatpraktiserende fysioterapeut med et bredt spekter av pasientgrupper. Parallelt med den kliniske hverdagen har jeg fullført en mastergrad i fysisk aktivitet og helse på NTNU, hvor masteroppgaven min omhandlet compliance til trening hos kneartrosepasienter.

Skjermbilde 2023-08-06 kl. 18.22.25.png

Ingebrigt Meisingset

Ingebrigt Meisingset er fysioterapeut og forsker ved institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU. Forskningen går ut på å utvikle og bruke kliniske beslutningsstøttesystem for fastleger og fysioterapeuter basert på kunnskap om subgrupper av pasienter med vanlige muskel- og skjelettplager og bruk av nye metoder fra kunstig intelligens. Vi har testet effekten av å bruke kliniske beslutningsstøttesystem og hvordan klinikere opplever bruken av slike systemer i allmennpraksis og blant fysioterapeuter.

portrettbilde_Ingebrigt.jpg

Lennart Bentsen

Universitetslektor fysioterapeututdanningen ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap NTNU og leder av Norsk Fysioterapeutforbunds faggruppe for manuellterapi. For tiden også engasjert i 5-årig NORHED-prosjekt gjennom NTNU der jeg/han bl.a. er leder for arbeidspakken med den første masterutdanningen i fysioterapi i Nepal. Tidligere arbeidserfaring fra rehabilitering, næringsdrift med og uten tilskudd og toppidrett. Kompetanse og interesse først og fremst innen muskel- og skjelett.

Bilde Lennart (002).jpg

Ole Petter Norvang

Utdannet som fysioterapeut ved Hist i 2005-2008, master- og doktorgrad fra NTNU

Har jobbet som spesialfysioterapeut ved St Olavs hospital, samt som fysioterapeut i Ranheim Fotball og i Team United Bakeries

Forskningsinteresse innenfor nevrologi og pustevansker hos ungdom (EILO)

13-IMG_5133.jpg

Anders T. Bakken

Jobber ved Rosenborgklinikken Fysioterapi. Tidligere erfaring fra ortopedisk
avdeling og fysikalsk medisin/skulderpoliklinikken på St.
Olavs hospital. Har også flere engasjement i idretten bl.a. i Norsk Danseforbund og
i fotball det medisinske støtteapparatet til Rosenborg Damer.

Anders T. Bakken-1.jpg

Liv-Miriam Nordtømme

Fysioterapeut med flere års erfaring fra klinisk arbeid i spesialisthelsetjeneste og institutt. Tidligere mellomdistanseløper med særlig interesse og erfaring med løpsrelatert problematikk.

Image.jpeg

Helene Haugen Berg

Stipendiat ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. Lege i spesialisering, Nevroklinikken, St Olavs Hospital.

Helene170223_1.jpeg

Charlotte Björk Ingul

Dr. med., FESC, overlege

Spesialist i hjertesykdommer

Spesialist i anestesiologi og intensivmedisin

Professor i kardiologi, ISB, NTNU

Professor i akuttmedisin, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord Universitet

Leder arbeidsgruppen for preventiv kardiologi, hjerterehabilitering og idrettskardiologi, Norsk Cardiologisk Selskap

Leder idrettskardiologisk nasjonalt nettverk

Nasjonal CVD preventiv koordinator ESC

CBI[15].jpg

Maria Hrozanova

Maria Hrozanova er postdoktor ved Institutt for Samfunnsmedisin og Sykepleie ved NTNU. Hun leder en multisenter, pragmatisk randomisert kontrollert studie som undersøker effekten av gruppebasert kognitiv atferdsterapi for insomni i den norske primærhelsetjenesten. Maria er også medlem av ALDES, en tverrfaglig forskningsgruppe med fokus på læring og utvikling blant norsk ungdom, hvor hun bidrar i studier som undersøker søvn. Andre forskningsinteresser inkluderer søvnteknologi, søvn og psykisk helse hos ungdom og kunnskapsformidling med bruk av visuelle verktøy.

Maria Hrozanova bilde.jpg

Berte Bøe

Dr. Berte Bøe jobber som ortopedisk kirurg og er seksjonsleder ved Artroskopiseksjonen, Oslo Universitetssykehus. Hun har bred erfaring innen ortopedi/traumatologi og subspesialisering innen kompleks skulder og knekirurgi. Berte Bøe er utdannet ved Universitetet i Oslo i 2001, hun har vært spesialist i ortopedi siden 2010 og tok doktorgrad i 2012. Hun er aktiv klinisk forsker med flere internasjonale publikasjoner og deltar ofte som invitert foreleser på internasjonale kongresser og i webinarer innen sine spesialfelt. Leder i Norsk forening for skulder og albuekirurgi. Vise-Generalsekretær i ESSKA. Associate Editor i JISAKOS.

Berte Bøe bilde.png

Kjerstin Hamland Gystad

Gystad er spesialist i psykomotorisk fysioterapi og har videreutdanning innen arbeidshelse. Hun har vært leder for tiltaket arbeidsrettet rehabilitering ved LHL- klinikkene i Trondheim. Hun jobber nå som avtalefysioterapeut ved Psykomotorisk senter i Trondheim. Hun har lang erfaring med å behandle og koordinere rehabiliteringsforløp for pasienter med sammensatte helseplager og hun har et stort engasjement for gode pasientforløp, der samhandling og riktig tilnærming til riktig tid står i fokus for praksis.

Bilde Kjerstin Hamland Gystad.jpeg

Mette Andersen

Mette Andersen er spesialist i Ortopedisk kirurgi og Idrettslege NIMF. Hun jobber per tiden som ortoped ved Aleris i Tromsø. Ved sitt arbeide i Aleris fokuserer hun på artroskopisk kirurgi i ankel og kne, idrettsskader og elektiv fot- og ankelkirurgi. Andersen var leder i Norsk Artroskopisk forening i perioden 2019-2023. Hun er styremedlem i ESSKA AFAS (European Society for Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy, Ankle and Foot Associates) og leder for ESSKA´s sertifiseringsprogram på ligamentskader i ankel. I 2018 fullførte hun sin doktorgrad om behandling av syndesmoseskader i ankel. Hun er foreleser ved nasjonale spesialistutdanningskurs i ortopedi innenfor fot- og ankelkirurgi.

Mette Andersen bilde.jpg

Kirsti Krohn Garnæs

Kirsti Krohn Garnæs, fysioterapeut, spesialist i idrettsfysioterapi, PhD i klinisk medisin. Mange års praksis fra praksis med hovedvekt på idrettsutøvere, 18 år som fysioterapeut på junior- og seniorlandslaget i skiskyting. Har tatt doktorgrad og forsket på trening i svangerskapet. Jobber nå hovedsakelig i Byåsen IL med prosjektet «Idretten Skaper Sjanser» som er et trenings- og mestringstilbud for rusavhengige. Sitter i styret for Faggruppa for Idrettsfysioterapi og Aktivitetsmedisin (FIA), og i styret for «Exercise is Medicine».

Kirsti Krohn Garnæs bilde.jpg

Guro Strøm Solli

Førsteamanuensis ved Nord Universitet med PhD i utholdenhetstrening. Hun har > 30 publiserte artikler og bokkapitler der hun blant annet har forsket på treningen og utviklingsprosessen til Marit Bjørgen. Hun har egen toppidrettserfaring som landslagsutøver i langrenn.

GSS-profilbilde.jpg

Frode Moen

Frode Moen er tidligere landslagsutøver og landslagstrener i kombinert. I dag er han avdelingsleder i Olympiatoppen Midt-Norge og fagansvarlig for fagområdene coaching og mental trening. Frode har gjennomført flere tusen timer med fokuserte samtaler med toppidrettsutøvere i alle idretter hvor fokuset har vært på mentale prosesser. I tillegg er han amanuensis ved NTNU hvor han har passert 100 vitenskapelige publikasjoner innen sine fagområder, gitt ut flere bøker og er fagansvarlig i flere fag, blant annet Mental trening.

Frode Moen_lav_oppløsning.jpg

Ola Berger

Ola Berger, Lege, PhD, Spesialist i allmennmedisin og idrettsmedisin. Fastlege Granåsen Legesenter. Leder helsenettverket Olympiatoppen Midt Norge. 

 

Lege for skiskytterlandslaget 2014-d.d , Randonnee Landslaget 2008-d.d. Orienteringslandslaget 2008-2014. 

 

Del av det norske Helseteamet til OL Pyeongchang 2018 og Beijing 2022. Div VM, EM, WC i nevnte idretter

Ola Berger bilde.jpg

Tore Stiles

Professor emeritus i klinisk psykologi ved NTNU. Tidligere professor II både ved universitetet i Tromsø og Universitetet i Oslo. Grunnlegger av det private helseforetaket Coperio som har offentlig avtale om spesialisert dagrehabilitering av pasienter med kroniske smertetistander og/eller CFS/ME. Spesialrådgiver ved Tverrfaglig smertesenter ved St Olavs Hospital. Sammen med Olympiatoppens leder Frode Moen faglig ansvarlig for to-årig videreutdanning i mental trening. Drevet aktiv behandlingsforskning på ulike psykiske og somatiske lidelser i over 30 år med fokus på effekt og virksomme faktorer. 

IMHK_logo_N_2.png

Eva Ingebrigtsen

Mitt navn er Eva Ingebrigtsen. Jeg er født i 2004, og går mitt siste år på Heimdal videregående skole, hvor jeg går toppidrett. Jeg er langrennsløper, og konkurrerer i klassen 19/20 år, og dette blir min siste sesong som junior. 

DSC07147.jpg

Johan Flodin

Johan Flodin, tidigare landslagschef(2013-2021) och tränare för Norges Roforbund med ca 30 medaljer från EM, VM, OL och PL under den perioden. Den enda tränaren i Norge som coachade både på OL och PL i Tokyo 2021.

Jobbar numera som Sport- och Utvecklingschef på Sveriges Olympiska Kommitté.

Int körkort.jpg

Siri Marte Hollekim-Strand

Stilling: Førsteamanuensis

Arbeidssted: 

Institutt for Nevromedisin og Bevegelsesvitenskap, NTNU

Olympiatoppen, NIF

IMHK_logo_N_2.png

Torstein Dalen-Lorentsen

Torstein Dalen-Lorentsen er forskningsleder ved SINTEF Digital og leder forskningsgruppen Helse- og ytelsesteknologi. Torstein har lang erfaring fra toppidrett, og har blant annet jobbet i tysk håndball, alpinlandslagene, landslag i fotball, samt lag i både Toppserien og Eliteserien i fotball. Torstein har mastergrad i idrettsfysiologi- og biomekanikk fra Norges idrettshøgskole fra 2014, samt doktorgrad i idrettsmedisin fra Senter for idrettskadeforskning fra 2021. Han er tilknyttet Senter for Idrettsskadeforskning som biveileder på doktorgradsprosjektet til Markus Vagle og gjennom flere andre prosjekter som omhandler forskning på treningsbelastning, fysisk trening og implementering av forebyggende tiltak.

Torstein Dalen-Lorentsen bilde.jpg

Tonje Reier-Nilsen

Tonje Reier-Nilsen er barnelege, allergolog og idrettslege, og har en doktorgrad fra 2019.

Hun har jobbet som overlege på Barneavdeling for allergi og lungesykdommer på Rikshospitalet fra 2011 – 2022, og har hatt fagansvar for astma der de senere årene. Hun har siden 2018 også jobbet på Olympiatoppen og siden 2023 i tillegg på Idrettens helsesenter, og på disse arbeidsplassene har hun ansvar for utredning og behandling av utøvere med luftveisproblematikk.

Tonje er engasjert i forskning og utvikling, og er med i flere prosjekter knyttet til ORAACLE gruppen på Oslo Universitetssykehus og OSTRC på Norges Idrettshøyskole. Hun har hatt en sentral rolle i IOC konsensusgruppe for utøvere med luftveisproblematikk, og flere rapporter fra denne gruppen ble publisert i BJSM i 2022 og 2023. Hun sitter også i styret i Norges Astma- og Allergiforbund.

Tonje brenner for folkehelse, folkeopplysning og at idrettsengasjerte skal lære mer om belastningsskade i luftveier – en hyppig forekommende problemstilling som har hatt urettferdig lite fokus. Kom, hør og lær!

Bilde122.jpg

Kenneth Martinsen

Idrettsfysioterapeut, FIA, fysioterapeut Arkaden Fysioterapi, Skien

Faggruppeleder Faggruppen for Idrettsfysioterapi og Aktivitetsmedisin

Forbundsstyremedlem Norsk Fysioterapeutforbund

Leder Faggruppeforum Norsk Fysioterapeutforbund

NFF representant i Helsedirektoratet vedr Styrkeuka

Fagkonsulent Idrettens Helsesenter, fysioterapeut aldersbestemte landslag fotball

Rypejeger

Foto: Bo Mathisen

Kenneth Martinsen bilde.jpg

Gaute Alstad Sunde

Fysioterapeut Trondheim Idrettsklinikk

Fysioterapeut Byåsen Håndball Elite

Profilbilde Gaute.jpg

Gunvor Halmøy

Spesialist i Idrettsfysioterapi NFF.

 

Fysioterapeut i Bodø/Glimt

Fagansvarlig NFF "Train women as women".

 

Mini-CV: Fysioterapeut Trondheim Idrettsklinikk AS.Fysioterapeut kvinnelandslaget i fotball.

Fysioterapeut og fagperson i Olympiatoppen Midt-Norge, samt fysioterapeut på i div fotballandslag. Siden 1997 vært engasjert som fysioterapeut på toppnivå i norsk fotball – toppserie, tippeliga, forskjellige fotballandslag på gutte- og jentesiden samt A-landslag kvinner. Tidligere fysioterapeut og fysisk trener Byåsen håndball elite.

Gunnvor.jpg

Håvard Torpe Vassende

Håvard Torpe Vassenden. Jobbet som ALIS ved Kirkegata Legesenter i Levanger siden 2018. For tiden LIS3 psykiatri ved Sykehuset Levanger. Anser fysisk aktivitet som en premiss for helsefremming noe som preger konsultasjonene i allmennpraksis. Har erfaring som orienteringsløper på nasjonalt nivå og skriver ut turorienteringskart på resept når sjansen byr seg.

IMHK_logoikon u bakgrunn.png

Guri Ranum Ekås

Utdanning: Lege (UiO,2008). Spesialist i Ortopedisk kirurgi (2016). Sertifisert i idrettsmedisin (NIMF,2017). PhD: “Pediatric Anterior Cruciate Ligament Injuries – management, treatment rationale and long-term outcomes”(OSTRC/UiO,2020)

Stillingstittel: Overlege Kneseksjonen Akershus Universitetssykehus. Univeristetslektor ved Institutt for klinisk medisin, UiO. Landslagslege for Hopplandslaget fra 2015.

Forskningsinteresse: Kneskader (barn/voksne). Meniskbevarende kirurgi/ligament rekonstruksjon.

Bilde1.jpg

Sølvi Grande Molden

Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og doktorgradsstipendiat. Har jobbet i BUP siden 2016, og som overlege ved BUP Klostergata siden 2021. Hadde fra 2019 en bistilling ved BUP Enhet for fagutvikling, hvor oppgavene har vært knyttet til å øke fokus på somatisk helse og levevaner i forbindelse med pakkeforløp for psykisk helse. Avsluttet denne stillingen i forbindelse med oppstart PhD 2022. Sølvi har i BUP jobbet med ungdommer med ulike psykiske vansker, men jobber spesielt mye med barn og unge med spiseforstyrrelser. Hun er svært interessert i betydningen og sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse, og brenner for å få fysisk aktivitet inn som en del av behandlingstilbudet ved BUP.

Bilde111.jpg

Harald Sundby

Rådgivende overlege i NAV. Spesialist i allmennmedisin og fastlege i 25 år. Tidl. universitetslektor i klinisk kommunikasjon og allmennmedisinsk ekstremsport ved NTNU i 18 år. Dedikert hverdagsmosjonist.

Bilde11.png

Elisabeth K. Vesterbekkmo

er spesialist i indremedisin og hjertesykdommer. Hun er overlege ved Klinikk for Hjertemedisin ved St.Olavs hospital og ansvarlig kardiolog ved Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin.Hun sitter i referansegruppen for NKTforFH - Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi og er ansvarlig for Lipidpoliklinikken ved St.Olavs hospital. I tillegg sitter hun i Norsk Cardiologisk Selskaps arbeidsgruppe for preventiv kardiologi, hjerterehabilitering og idrettskardiologi. Hun har hatt flere verv for Den norske legeforening (Norsk Indremedisinsk forening, Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet), og sitter fortsatt i Spesialitetskommiteen for Indremedisin. Hun er også en del av Olympiatoppens eksterne fag og helsenettverk. Hun er stipendiat ved ISB, tilknyttet CERG, K.G Jebsen - senter for hjertetrening og forsker på effekten av trening som medisin hos pasienter med aterosklerotisk hjertesykdom. Hun er også involvert i flere studier innen trening og lipidforskning

Bilde2_edited.jpg

Maria Davies Sandbu

Lege i spesialisering innenfor ortopedisk kirurgi ved St. Olavs hospital. Har 3 NM gull  i sportsklatring.

IMHK_logoikon u bakgrunn.png

Christian Øye

Overlege på barneortopedisk seksjons St.Olav og har stor kompetanse innenfor knekirurg på barn og ungdom. Han var en av de første i Norge som startet med troklaplastikker  kombinert med andre patellastabiliserende inngrep  i 2007, og har siden fullført en doktorgrad på området. Vi vet ikke om mange i Norge som har like høy kompetanse som han inne for patellofemoral instabilitet

IMHK_logoikon u bakgrunn.png

Eirik Solheim Salvesen

Ortoped med forkjærlighet for skulder. Har jobbet som Overlege ved Skulderseksjonen på St.Olavs og jobber nå ved sykehuset i Arendal. Er også forsker og i gang med sitt doktorgradsarbeid.

IMHK_logoikon u bakgrunn.png

Jan Arild Klungsøyr

Ortoped ved Ålesund sykehus med fokus på kne og skulder. Klungsøyr har lenge jobbet med å utvikle en ny kirurgisk måte å stabilisere skulderen på som nå er stort doktorgradsprosjekt.

IMHK_logoikon u bakgrunn.png

Suki Liyanarachi

Spesialist i ortopedisk kirurgi, overlege ved barneortopedisk seksjon St Olavs hospital. Spesielt interessert i barnehofte- og barnefot-tilstander, samt barnetraumatologi. Phd kandidat og forsker på barnefotsmerter og leggmuskelstramhet. Mangeårig styremedlem av Norsk barneortopedisk forening.

IMHK_logoikon u bakgrunn.png

Astrid Gjelstad

Medisinsk fagrådgiver i Antidoping Norge, førsteamanuensis ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo. Farmasøyt, PhD i legemiddelanalyse fra 2009. Ansvarlig for det medisinske området i Antidoping Norge, herunder søknader om medisinsk fritak, oversettelse av WADAs dopingliste, legemiddelsøk og astmakalkulator. Involvert i forskningsarbeid rundt riktig legemiddelbruk i idretten. Har initiert masterkurs i idrettsfarmasi og antidoping for farmasistudenter ved Farmasøytisk institutt, UiO, og er også involvert globalt i fremme av idrettsfarmasi som eget felt innen farmasien.

Astrid.jpg

Sofie Christensen

Master i farmasi og ansatt som vitenskapelig assistent i Antidoping Norge. Jobber med prosjekter som angår legemiddelbruk blant idrettsutøvere. Blant annet legemiddelbruk i norsk elite ishockey, der bruk av legemidler mot smerter og søvn har blitt undersøkt.

Sofie.png

Erik Sakshaug

Jobber som lærer/trener i friidrett ved Strinda VGS. Er trener for Hedda Hynne og Ingeborg Østgård. Hedda Hynne har vært med i flere OL og VM, og var nest best i verden på 800M i 2020. Ingeborg Østgård er en lovende utøver som bla er europamester for junior på 1500M. Har lang erfaring med talentutvikling i friidrett og var fagansvarlig i Norges Friidrettsforbund på mellom- og langdistanse 2013-2019

sakshaug.jpeg

Oskar Angenete

Oskar Angenete er ansatt som spesialist i radiologi på St Olav hospital der hans arbeidsoppgaver primært er å utføre og tolke bildediagnostikk samt utføre intervensjoner i muskel/skjelett-området. Som spesialist er han også engasjert i kvalitetsutvikling, metodeutvikling og undervisning av kolleger og studenter.

Han er også forsker med PhD i radiologi, engasjert i en stor, multisenter studie på juvenil idiopatisk artritt. Hans oppgave er å designe, utføre og analysere MR-undersøkelser. Målet med PhD-arbeidet var å validere metodene og lage scoring-system for MR og CBCT. Fremtidige prosjekter skal blant annet korrelere bildedata mot kliniske data.

IMHK_logoikon u bakgrunn.png

Therese Fostervold Mathisen

Therese Fostervold Mathisen er førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold. Hun er ernæringsfysiolog og helse- og treningsfysiolog, og har en doktorgrad i idrettsvitenskap med fordypning i behandling av spiseforstyrrelser, en mastergrad i idrettsernæring, og to bachelorgrader innen sine respektive fagprofesjoner. Hun er en hyppig anvendt foreleser innen ernæring, fysisk aktivitet og helse, REDS, og spiseforstyrrelser, og har bidratt med bokkapitler og rapporter innen tematikken. Hun forsker på forebygging og behandling av spiseforstyrrelser, og sammenhenger mellom ernæring, fysisk aktivitet, helse og prestasjon.

profil2_TFM.jpg
bottom of page