top of page

Foto: Fredrik Garshol

Bilde til IMHK 2023.jpg

Foto: Jørn Tore Røed / visitvestfold.com

IDRETTSMEDISINSK HØSTKONGRESS I TRONDHEIM 3.-5. NOVEMBER 2023

Vi er snart i mål med planlegging av et spennende og rikholdig fagprogram for høstkongressen. Se foreløpig program, som vil oppdateres fortløpende.

 

Vi har i år gjeninnført kasuistikker i programmet, så vi håper at mange av dere vil sende inn aktuelle kasuistikker og bli med å kjempe om prisen for beste kasuistikk. Det er selvfølgelig også frie foredrag med den nyeste norske forskningen innen idrettsmedisin, idrettsfysioterapi og fysisk aktivitet.

 

Den sosiale delen er alltid et høydepunkt og ditt bidrag der verdsettes. På fredag er det trønderfest, for både ækt trøndera og skaptrøndere. Finn fram løsbart og skinnvest, eller kom som du er. På lørdag blir det som seg hør og bør storslått bankett. Nytt i år er at det vil bli en egen mingletid for nye deltakere på kongressen for å ta ekstra vare på dere som er førstereis.

 

Velkommen til IMHK2023!

 

Trine Moholdt

Komitéleder IMHK2023

bottom of page